Το παρακάτω Φορολογικό Ημερολόγιο έχει ως σκοπό την σωστή και γρήγορη ενημέρωση σας καταγράφοντας τις ημερομηνίες σταθμούς για κάθε φορολογούμενο.

Σχετικά με το νόμο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, ο Έφορος Φορολογίας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (η έναρξη ισχύος είναι η 3 Ιουλίου 2017), δηλαδή μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2017, μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας με το όνομα "Αριάδνη".

Ιn relation to the enactment of the law with respect to the regulation of overdue taxes, the Tax Commissioner has issued a notice on how to implement the relevant law:

Αn application for inclusion in a regulatory plan must be submitted within three months from the effective date of the law (the law is effective from the July 3, 2017) i.e. by 3 October 2017 via the government gateway portal called ‘Ariadni’.

On 13th of September 2016, the Cyprus Council of Ministers has approved the amendments to the Scheme for Naturalisation of Investors in Cyprus by Exception. The Scheme is based on subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2015.
The aim of the Government is to further attract foreign direct investment especially by high net worth individuals.

Call us and schedule your meeting today! CONTACT US

Latest News And Events

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos str. Eiffel Tower
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos