fbpx

business

 •  

  ΗP. Kalopetrides & Coενημερώνει εσάς και την Επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια της πανδημίαςCOVID-19.

  Ειδικό Σχεδίο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 13) του 2020, ημερομηνίας 02-05-2020

  Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον έχει αναστείλει μερικώς την εργασία της, δηλαδή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 25% για την περίοδο από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της 13ης Απριλίου 2020.

  Όροι:

  • Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.4 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy).
  • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα
  • Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
  • Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
  • Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25%, είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα
  • Για Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους.
  • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα
  • Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
  • Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7, με προϋπόθεση ότι οι νέες προσλήψεις έχουν δηλωθεί.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο ισχύος του Ειδικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 και να είναι μικρότερο από €360.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας, ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.

   

  Παραμένοντας πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορεί να χρειαστείτε.

 • 1

  Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις όλων των Σχεδίων:

  • Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις
  • Μη απολύσεις εργαζομένων
  • Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Σχέδια
  • Συμμετοχή της επιχείρησης μόνο σε ένα σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης
  • Το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση

  Αιτήσεις:
  Δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί οι αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται από τους δικαιούχους στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy
   
  Εφαρμογή  Ειδικών Σχεδίων:

  1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης 

  Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

  Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
   

  Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021 Επίδομα για κάθε εργαζόμενο
  μέχρι 9 εργαζόμενοι 100% 60% 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 για περίοδο ενός μήνα
  πέραν των 9 εργαζομένων 97% 60%

   
  Δικαιούχοι του Ειδικού Σχεδίου είναι:
  - νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για την περίοδο 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021 είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό.
  - Οικονομικές δραστηριότητες (και με ξεχωριστό αριθμό μητρώου εργοδότη) που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα και βρίσκονταν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή και δεν εργάζονται ούτε με τηλεργασία, ούτε με παράδοση κατ’ οίκον ούτε με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό, είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 9 Ιανουαρίου 2021 είτε για την περίοδο από 1η μέχρι 31η Ιανουαρίου 2021.
   
  Απαιτείται Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.
   
  2. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της ΕπιχείρησηςΤο υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική μερική αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
   
  Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
   

  Μείωση κύκλου εργασιών % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 30% - 40% 45% του συνόλου των εργοδοτουμένων
  60%
  Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών 40% - 65% 65% του συνόλου των εργοδοτουμένων
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 65% - 80% 75% του συνόλου των εργοδοτουμένων
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων

   

  Δικαιούχοι είναι:
  - νομικά ή φυσικά πρόσωπα (εργοδότες) τα οποία δύνανται να εργαστούν μόνο με τηλεργασία ή με παράδοση κατ’ οίκον ή με παράδοση σε επαγγελματικό υποστατικό
  - Δικαιούχοι θα είναι μόνο πρόσωπα τους οποίους οι σκοποί θα είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  - Προς στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 3 πρόσωπα θα επιδοτούνται και οι 3 εργοδοτούμενοι
  - Απαιτείται Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή

  3. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση
   

  1. Φωτογράφοι 9. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ εντός της υπό αναφορά περιόδου (1 η ως 31η Ιανουαρίου 2021) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
  2. Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης
  3. Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)
  4. Οδηγοί ταξί 10. Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική αναστολή σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας για οποιαδήποτε περίοδο εντός Ιανουαρίου 2021, αλλά δραστηριοποιείται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες ς (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
  5. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
  6. Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
  7. Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες) 11. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των οποίων η επιχείρηση έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας – Αναγκαία Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή
  8. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία

   

  Δικαιούχοι είναι αυτοτελώς εργαζομένοι:

  • οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και
  • οι οποίοι είναι εργοδότες και απασχολούν μέχρι δύο (2) εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:
  • οι οποίοι έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40%, ή του 80% για όσους ασκούν οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο σημείο (11) πιο πάνω, για την περίοδο από την 1/01/2021 μέχρι 31/01/2021 ή από 10/01/2021 μέχρι 31/01/2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

  Επίδομα:
  - Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019
  - Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων
   
  4. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό

  Αφορούν οποιαδήποτε επιχείρηση: (α) συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή (β) ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό
   

  Μείωση κύκλου εργασιών % Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης % Κάλυψης Εργοδοτουμένων % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
  Για επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται κατά τη περίοδο 1/01-31/01/2021 μέχρι 3 εργαζόμενοι
   
  πέραν των 3 εργαζομένων
  100%
   
   
  65%

  97%
  Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών μέχρι 40% με την αντίστοιχη περσινή περίοδο μέχρι 3 εργαζόμενοι
   
  πέραν των 3 εργαζομένων
  100%
   
   
  65%
  Επιχείρησεις που κατά την περίοδο 1/01/2021 – 31/01/2021, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν δραστηριοποιημένες και για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν μη δραστηριοποιημένες, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο ανάλογα με την περίπτωση μέχρι 3 εργαζόμενοι
   
  πέραν των 3 εργαζομένων
  100%
   
   
  65%
  Για επιχειρήσεις που έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%   97% του συνόλου των εργοδοτουμένων


  Προϋποθέσεις:

  • Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως
  • Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 10% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο. Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
  • Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
  • Το 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο • Υποβολή έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και τη σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο.

  5. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

  Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων.

   

  Μείωση κύκλου εργασιών ή % πληρότητας % κάλυψης  Εργαζομένων για Επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν % Κάλυψης Εργοδοτουμένων για Επιχειρήσεις που ΔΕΝ θα επαναδραστηριοποιηθούν % Μισθολογικής Επιδότησης Ιανουάριος 2021
  Τουλάχιστο 40% μείωση του κύκλου εργασιών ή τουλάχιστο 60% πληρότητα 90% 97%  60%
  Το επίδομα για κάθε εργαζόμενο θα αφορά στο 60% του μισθού με κατώτατο όριο τα €360 και ανώτατο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.


  Προϋποθέσεις: Εκτός από τις γενικές, πρέπει να καλύπτονται και ειδικές προϋποθέσεις σχεδίου.
   
  6. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων 

  Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή εντός της περιόδου από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020.
   
  Επίδομα: • €500 για περίοδο ενός μηνός (δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια)
   
  7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας

  Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19 .
   
  Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.
   
  8. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

  Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή / και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών
   
  • Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται στο 60% του μισθού του δικαιούχου, με ανώτατο όριο τα €1.214 ευρώ για περίοδο ενός μήνα.
   
  Παρακαλώ μελετήστε τα σχέδια σε σχέση με τα δεδομένα σας. Είμαστε στη διάθεση σας για συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών για υποβολή της ανάλογης αίτησης, νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.

  Tel: +357-22669017Fax: +35722-665297
  E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Websitehttp://www.pkalopetrides.com.cy

 • H εποχή μετά το COVID-19: Αποτελεσματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια για Αντιμετώπιση Κρίσεων

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο. 

  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, στους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και στη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της νέας επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα στη προσαρμογή νέων στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για όλους τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Ομάδα Συμβούλων στη διάθεση σας

  Έχουμε καταρτίσει μια έμπειρη και επαγγελματική ομάδα Συμβούλων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης/ οργανισμού όπως Λογιστές, Ελεγκτές, Φορολογικοί Σύμβουλοι, Οικονομολόγοι, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Πληροφορικής (ΙΤ) και Δικτύων – Διαδικτυακή Ασφάλεια (Networking & Security), Νομικοί, Σύμβουλοι Διαχείρισης Επιχειρήσεων – Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ.

  Στα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διαφορετικές κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές και διεθνής).  Έμπρακτα έχουμε βοηθήσει κάθε λογής επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν και να επιτύχουν στο τομέα τους, προσφέροντας σχέδια και στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων.

  Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων σε οικονομικά πακέτα

  Η αδράνεια δεν είναι λύση!

  Η Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, προσφέρει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με πελατοκεντρική προσέγγιση.

  Εφαρμογή Σχεδίου σε 7 Στάδια:

  1. Ανάλυση και διάγνωση της σημερινής οικονομικής, επιχειρηματικής ή και οικογενειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με: κύκλο εργασιών, τύποι πελατολογίου, αγορές, προμηθευτές, κόστος πωλήσεων, εξόδων, ανθρώπινου δυναμικού, χρεώστες - πιστωτές, τράπεζες και δανεισμοί, αποθέματα, ρευστότητα κ.α.
  2. Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων.
  3. Παραμετροποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων.
  4. Εντοπισμός και εισηγήσεις μέτρων, μειώσεων/ αναδιάρθρωση εξόδων.
  5. Καταρτισμός βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου βιωσιμότητας.
  6. Καταρτισμός πλάνου αναμόχλευσης κινδύνων.
  7. Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλάνου βιωσιμότητας.

  Πρόσθετες Υπηρεσίες:

  1. Αναδιοργάνωση δανείων, οικονομική διαμεσολάβηση με Τραπεζικά ιδρύματα.
  2. Διαχείριση Πιστωτών, Σχεδιασμός Πολιτικής Πιστωτών.
  3. Εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.
  4. Εσωτερικός ανασχηματισμός (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Διαφοροποίηση (Diversification).
  6. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

  Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Επιχειρησιακών & Ιδιωτικών)

  Οικονομικός και νομικός σχεδιασμός για διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας που περιλαμβάνει κινητή και ακίνητη περιουσία. Ορθολογιστικός φορολογικός προγραμματισμός σε σχέση με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης ή/ και της οικογένειας.

  Ήρθε η ώρα για δράση, κάνουμε ερωτήσεις που μας δίνουν κατεύθυνση:

  1. Τι κάνουμε σήμερα;
  2. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
  3. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος και τι μετά από 3-5 χρόνια;

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

  Μην χάνετε χρόνο και ξεκινήστε τώρα!

  Επικοινωνήστε μαζί μας για Αρχική Δωρεάν Σύσκεψη Γνωριμίας (30 λεπτά), είτε προσωπικά είτε με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας.

  Εξατομικευμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ: Είμαστε στην διάθεσή σας περισσότερα από 55 χρόνια.

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Τηλ.: +357 22 669 017

 • Post-COVID19 era: Effective Crisis Management Schemes for Sustainable Businesses

  The world is changing at an unprecedented pace – nothing is static, certain, or predictable.
  Many business leaders are struggling to adjust to the new norm of digital disruption, ever-changing workplace norms and the constant but necessary evolution of the new business reality. Success in today’s world is about more than just managing these changes – it is about the capability of embracing, innovating, and implementing change. The ability to engage productive and adaptable strategies and systems through adversity is critical for organizations that want to remain relevant and competitive in today’s ever-changing business environment.

  The goal is not just to survive, but to thrive.

  Our Professional Advisory Team at your service:

  We put together a highly caliber, skilled and experienced professional team of Consultants of different specializations covering all sections of a business/ organization, such as Accountants, Auditors, Tax Advisors, Financial Controllers, Information Technology Consultants (IT) and Networking - Internet Security, Legal – Business Management - Human Resources and Marketing Consultants.

  During our more than 55 years of practice, we faced and overcame a number of crises (economic, political and worldwide crises).  We managed to successfully assist businesses in different sections, to cope and succeed in their field of work by offering strategies and plans to overcome crisis.

  Practical Crisis Management Schemes in economical packages

  Being inactive in not a solution!

  P. KALOPETRIDES & Co, offers practical and structured Crisis Management Schemes tailored to the specific conditions/ needs of each enterprise and above all with a customer oriented approach.

  Implementation of Crisis Management Scheme in 7 Stages:

  1. Analysis and diagnosis of the current economic, business or family situation of a business in relation to: turnover, types of clientele, markets, suppliers, cost of sales, expenses, human resources, debtors - creditors, banks and loans, stocks, liquidity, etc.
  2. Risk Identification and Analysis.
  3. Setting short-term and medium-term forecasts.
  4. Impact measurement for the reduction/ restructuring of expenditures.
  5. Preparation of short-term and medium-term sustainability plan.
  6. Preparation of a risk leverage plan.
  7. Implementation and monitoring of the sustainability plan.

  Additional Services:

  1. Loan reorganization, financial intermediation with banking institutions.
  2. Credit Management, Credit Policy preparation.
  3. Specialized legal advice.
  4. Internal Reformation (Restructuring/ Re-engineering).
  5. Diversification.
  6. Asset Management.

  Asset Management (Business & Private)

  Financial and legal planning to secure the assets of the business/ organization and/ or the family/ entity that includes movable and immovable property. Rational tax planning in relation to short-term and long-term plans of the company/ organization and/ or the family/ entity.

  It is time to move out of the heavy adrenal phase and actively start on the response phase. We are asking ourselves questions that give us direction:

  1. What are we doing today?
  2. What are our priorities for today?
  3. What are we trying to achieve this year and what in the next 3-5 years?

  COVID-19 pandemic turned the world upside down.However, after the reopening/ reactivation of businesses/ operations, it seems that our priorities remain the same, but the lens from which we view things seems to be different. We might need to ask how we re-orientate ourselves to achieve our goals, these goals still exist and we need a clear articulated path to reach them. We need to redraft and reform our strategy in order toadapt to the various economic and other conditions. We have things to do and barriers to break. Later on, we need to calibrate our results accordingly and do further adjustments, as needed.

  Do not waste time and start now!

  Contact us for an Initial Free of charge Meeting (30 minutes), in person or by teleconference to discuss ways we can help you achieve your goals.

  Personalized solutions for your Business.

  P. KALOPETRIDES & CO, at your disposal for more than 55 years.

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel: +357 22 669 017

 • Η P. Kalopetrides & Co ενημερώνει εσάς και την Επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους (Απόφαση με Αρ. 4 του 2020) (Κ.Δ.Π. 130/2020).

  Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες (νομικού ή/ και φυσικού προσώπου) για πλήρη αναστολή εργασιών της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος (η αίτηση βρίσκεται στην τέταρτη σελίδα της Απόφασης). Η εν λόγω αίτηση (ΕΕΑ3) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy εντός των επόμενων ημερών.

  Όροι, προϋποθέσεις για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

  1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ. 4) του 2020. 
  2.  Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων, αποφασίζεται το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 
  3. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

  (α) Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον δεν ασκεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιρουμένων των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση.

  (β) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

  (γ) Η επιχείρηση να τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής της.

  (δ) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.3 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

  (ε) Η επιχείρηση να δηλώσει τους εργοδοτουμένους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών της, στους οποίους θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Απόφασης.

  (στ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

  (ζ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

  (η) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

  (θ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.

  (ι) Επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 προσώπων χρειάζεται να υποβάλουν με την υποβολή της αίτησης κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων που θα παραμείνουν στην εργασία επειδή χρειάζονται οι υπηρεσίες τους, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε αναστολή για προσωρινή περίοδο δεν παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο και του προσωπικού που θα αποδεσμευτεί προσωρινά.

  (ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

  (ιβ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

  (ιγ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

  • Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.
  • Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
  • Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
  1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

  (α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτουμένους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτουμένους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.

  (β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

  (γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:

  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

  (δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα

  (ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  5. Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.

  6. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

  7. Ειδικά οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι πριν την παρούσα Απόφαση είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.

  8. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020.

  Παραμένοντας πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορεί να χρειαστείτε.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos