fbpx

covid-19

 • 05/05/2020 Update Ενημέρωση για Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης COVID-19

   

  ΗP. Kalopetrides & Coενημερώνει εσάς και την Επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια της πανδημίαςCOVID-19.

  Ειδικό Σχεδίο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 13) του 2020, ημερομηνίας 02-05-2020

  Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον έχει αναστείλει μερικώς την εργασία της, δηλαδή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 25% για την περίοδο από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της 13ης Απριλίου 2020.

  Όροι:

  • Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.4 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy).
  • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα
  • Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
  • Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
  • Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25%, είτε στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά υπερβαίνουν σε αριθμό το 25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα
  • Για Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους.
  • Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα
  • Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
  • Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7, με προϋπόθεση ότι οι νέες προσλήψεις έχουν δηλωθεί.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο ισχύος του Ειδικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 και να είναι μικρότερο από €360.
  • Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας, ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.

   

  Παραμένοντας πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορεί να χρειαστείτε.

 • Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης COVID-19

  Η P. Kalopetrides & Co ενημερώνει εσάς και την Επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

  Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους Εργοδοτουμένους (Απόφαση με Αρ. 4 του 2020) (Κ.Δ.Π. 130/2020).

  Στην εν λόγω Απόφαση επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και η σχετική αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι εργοδότες (νομικού ή/ και φυσικού προσώπου) για πλήρη αναστολή εργασιών της επιχείρησης και δήλωση εργοδοτουμένων για καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος (η αίτηση βρίσκεται στην τέταρτη σελίδα της Απόφασης). Η εν λόγω αίτηση (ΕΕΑ3) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy εντός των επόμενων ημερών.

  Όροι, προϋποθέσεις για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

  1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ. 4) του 2020. 
  2.  Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που λαμβάνονται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων, αποφασίζεται το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση. 
  3. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

  (α) Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης εφόσον δεν ασκεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιρουμένων των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση.

  (β) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

  (γ) Η επιχείρηση να τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής της.

  (δ) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.3 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

  (ε) Η επιχείρηση να δηλώσει τους εργοδοτουμένους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών της, στους οποίους θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο 4 της παρούσας Απόφασης.

  (στ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

  (ζ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

  (η) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

  (θ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.

  (ι) Επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 προσώπων χρειάζεται να υποβάλουν με την υποβολή της αίτησης κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων που θα παραμείνουν στην εργασία επειδή χρειάζονται οι υπηρεσίες τους, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε αναστολή για προσωρινή περίοδο δεν παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο και του προσωπικού που θα αποδεσμευτεί προσωρινά.

  (ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

  (ιβ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

  (ιγ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

  • Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.
  • Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
  • Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
  1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

  (α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτουμένους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτουμένους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.

  (β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

  (γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται ως ακολούθως:

  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) του Ιανουαρίου 2020 ή ο προηγούμενος τελευταίος μισθός (ασφαλιστέες αποδοχές) για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα υπό προϋποθέσεις, και το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με μεταγενέστερη Απόφαση.
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις αναφορικά με το ανεργιακό επίδομα με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214.

  (δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα

  (ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας ή άλλες παρόμοιες παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  5. Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 16/03/2020 μέχρι τις 12/04/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες που εκδόθηκαν τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποχρεωτική πλήρη αναστολή των εργασιών και δύναται να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου εφόσον η απόφαση της υποχρεωτικής αναστολής επήλθε προ της 16ης Μαρτίου.

  6. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

  7. Ειδικά οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι πριν την παρούσα Απόφαση είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών (όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.

  8. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020.

  Παραμένοντας πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορεί να χρειαστείτε.

Newsletter Subscriber

Photos From Office

Office Locations

Head office

2 Christ. Sozos Str. Eiffel Tower, 1096 Nicosia, Cyprus
P.O.Box 21855, 1514 Nicosia, Cyprus

Click here for 2GIS Directions

Click here for Google Maps Directions

District  offices

Limassol / Lemesos
Paphos / Pafos