fbpx

P.Kalopetrides

 • Στα πλαίσια στήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των Πελατών μας αναπτύξαμε μια ομάδα Συμβούλων όπου μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες για αξιοποίηση των Σχεδίων Επιχορήγησης που ανοίγουν κατά καιρούς.

  Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 31/05/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου

  «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education,Employment or TrainingNEETs»

  Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, νέοι ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

  «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων»

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί, άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία πρόσληψης βρίσκονται εκτός απασχόλησης και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

  Κριτήρια

  Για τα πιο πάνω σχέδια θα πρέπει να τηρούνται όροι και προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:

  • η απασχόληση θα είναι για τουλάχιστο 12 μήνες,
  • ελάχιστο μηνιαίο μισθό (€870 και μετά από 6 μήνες στα €924).

  Χορηγία

  Η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση με μέγιστο ποσό χορηγία €8.600,00.

  Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςτης Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

  http://www.anad.org.cy/easyconsole.cfm/page/project/p_id/180/pc_id/17178

  Για θέσης εργασίας όπου θα υπάρχει κατάρτιση/ εκπαίδευση

  Σχέδιο Επιχορήγησης για Νέα Επιχειρηματική Δραστηριότητα
  του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

  Επιχορήγηση μέχρι 70% του κόστους στο σχέδιο χορηγιών για έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έναρξη Σχεδίου, Δευτέρα 17/05/2021.

  Το συγκεκριμένο σχέδιο επιχορηγεί με ποσοστό μέχρι και 70% του συνολικού κόστους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε άνδρες ηλικίας 18 – 50 ετών καθώς και σε γυναίκες ηλικίας 18 – 55 ετών που δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση και ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση,

  Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου αφορούν μεταξύ άλλων κόστη Εξοπλισμού, Διαμόρφωσης Χώρων, Κατάρτισης, Προβολής – Προώθησης, Κεφάλαιο Κίνησης καθώς επίσης και Δαπάνες Συμβούλου για την ετοιμασία και υποβολή της αίτησηςΤο ελάχιστο ποσό δαπάνης θα πρέπει να είναι €10,000.

  Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει να ετοιμάσει συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων για ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια για τα πιο πάνω σχέδια.

 • FORBES - ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Ολοκληρωμένες, Πρωτοποριακές

  Λογιστικές - Φορολογικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

  Κάτω από την Ίδια Στέγη

  Ο κόσμος αλλάζει με πρωτοφανή ρυθμό - τίποτα δεν είναι στατικό, βέβαιο ή προβλέψιμο.  Πολλές επιχειρήσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες της ψηφιακής εξέλιξης, τους συνεχώς μεταβαλλόμενους κανόνες εμπορίου και απασχόλησης, καθώς και τη συνεχή αλλά απαραίτητη εξέλιξη της επιχειρηματικής μας πραγματικότητας. 

  Η επιτυχία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση αυτών των αλλαγών. Αφορά την ικανότητα της δεκτικότητας της καινοτομίας και της έμπρακτης εφαρμογής αλλαγών. Η ικανότητα της προσαρμογή στρατηγικών και συστημάτων κατά τις αντιξοότητες είναι κρίσιμη για οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα.

  Ο στόχος δεν είναι απλά η επιβίωση αλλά η ευημερία.

  Η αδράνεια δεν είναι λύση. Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, με τα σοβαρά εφόδια που κατέχει όπως η μακρόχρονη εμπειρία της από το 1962, οι σφαιρικές υπηρεσίες που προσφέρει σε όλο το οικονομικό φάσμα της επιτόπιας αλλά και της διεθνής αγοράς, εφαρμόζει πρακτικά και δομημένα Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων εξατομικευμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες/ ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάνω από όλα με ανθρώπινη προσέγγιση.

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  1. Ελεγκτικά – Ειδικοί Έλεγχοι – Εσωτερικοί Έλεγχοι.
  2. Φορολογικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός.
  3. Τεχνοοικονομικές μελέτες.
  4. Πρακτικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων.
  5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: ανάπτυξη επιχειρήσεων, οικονομική διαχείριση, επαλήθευση δανείων, αναδιάρθρωση δανείων οφειλών, μελέτες ρευστότητας, οικονομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  6. Τραπεζικά-Δανεισμοί, ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης, μελέτες σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας.
  7. Λογιστικά, Φ.Π.Α., Μισθολόγια.
  8. Ανάπτυξη εργασιών στο εξωτερικό.
  9. Διαχείριση οικογενειακής επιχείρησης και ιδιοκτησίας, σχεδιασμό διαδοχής επιχείρησης και ιδιοκτησίας.
  10. Στρατηγικές και επενδυτικές συμβουλές, άντληση κεφαλαίων κίνησης ή για επενδύσεις ή/ και επέκταση.
  11. Υπηρεσίες μετανάστευσης.

  Η Π. Καλοπετρίδης & Σια, είναι µέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Διεθνούς Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) καθώς και του Ars Legis International η οποία είναι μια άκρως αξιόπιστη διεθνής ένωση δικηγόρων, ελεγκτών και φοροτεχνικών συμβούλων σε είκοσι δύο χώρες.

  Η πανδημία του COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, μετά την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, φαίνεται πως οι προτεραιότητες μας παραμένουν οι ίδιες, ο φακός όμως μοιάζει να είναι διαφορετικός, οπόταν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε σχέση με τις κατάλληλες ενέργειες προσαρμοσμένες στις οικονομικές και άλλες συνθήκες. Ίσως να χρειαστεί να αναδιατυπώσουμε και μεταρρυθμίσουμε τις στρατηγικές μας.

  ΕΠΙΔΙΩΞΗ μας παραμένει η πλήρη και ουσιαστική στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το σημερινό σύνθετο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το ντόπιο και ξένο συναγωνισμό καθώς και τις προκλήσεις/ δυσκολίες των καιρών.

  Άδωνης Καλοπετρίδης, FCCA

  Π. ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ

  Χριστόδουλου Σώζου 2, Πύργος Άιφελ, 7ος όροφος

  1096 Λευκωσία, Κύπρος

  Τηλ: +357- 22 669 017 Φαξ: +357-22 665297

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  www.pkalopetrides.com.cy

  KALOPETRIDES Gold 2020.06

Newsletter Subscriber